Průzkumné e-maily jsou skvělým způsobem, jak získat cenné informace od svých zákazníků, zaměstnanců či odběratelů. Ať už žádáte o zpětnou vazbu k nedávnému nákupu, snažíte se zjistit spokojenost s vašimi službami nebo jste jen zvědaví na preference vašeho publika, dobře zpracovaný průzkumný e-mail může být mocným nástrojem ve vašem arzenálu. Vzhledem k tomu, kolik firem soupeří o pozornost vašich odběratelů, je nezbytné zajistit, aby váš průzkumný e-mail vynikl a povzbudil vaše odběratele k akci. V tomto článku si projdeme pět osvědčených postupů pro vytváření efektivních e-mailů, které vám pomohou shromáždit potřebná data a zlepšit interakci s odběrateli. A jako obvykle se můžete těšit na naše nové e-mailové šablony zdarma. Tak jdeme do toho!

Top 5 typů průzkumných e-mailů.

Průzkumné e-maily jsou vynikajícím nástrojem pro firmy, které chtějí získat cennou zpětnou vazbu a informace od svých zákazníků, zaměstnanců nebo cílového publika. Bez ohledu na to, zda chcete měřit spokojenost zákazníků, porozumět zapojení zaměstnanců, provést průzkum trhu, získat zpětnou vazbu na výrobek nebo získat ohlasy na událost, průzkumné e-maily vám mohou pomoci nashromáždit informace, které potřebujete. Tato sekce se zaměřuje na top 5 typů průzkumných e-mailů a jejich jedinečné výhody a užití.

Top typy průzkumných e-mailů:

 1. Průzkumy spokojenosti zákazníků: Tyto průzkumy jsou zasílány zákazníkům s cílem získat jejich názory a zpětnou vazbu na produkty nebo služby společnosti. Cílem průzkumů spokojenosti zákazníků je měřit spokojenost zákazníků a identifikovat oblasti, ve kterých se lze zlepšit.
 2. Průzkumy angažovanosti zaměstnanců: Tyto průzkumy jsou zasílány zaměstnancům s cílem získat jejich názory a zpětnou vazbu na jejich pracovní prostředí, pracovní spokojenost a celkovou zkušenost ve společnosti. Průzkum angažovanosti zaměstnanců si klade za cíl pochopit faktory přispívající k angažovanosti zaměstnanců a pracovní spokojenosti.
 3. Průzkumy trhu: Tyto průzkumy jsou zasílány potenciálním zákazníkům nebo danému publiku s cílem získat informace o jejich preferencích, potřebách a názorech na konkrétní produkt nebo službu. Cílem průzkumů trhu je shromáždit cenná data pro podložení obchodních rozhodnutí.
 4. Průzkumy zpětné vazby na produkt: Tyto průzkumy jsou zasílány zákazníkům, kteří nedávno zakoupili produkt, s cílem získat jejich názory a zpětnou vazbu. Průzkum zpětné vazby na produkt si klade za cíl identifikovat oblasti, které lze vylepšit, a zdokonalit tak zkušenost s produktem pro budoucí zákazníky.
 5. Průzkumy zpětné vazby na událost: Tyto průzkumy jsou zasílány účastníkům událostí s cílem získat jejich názory a zpětnou vazbu na událost. Průzkumy zpětné vazby na událost si klade za cíl porozumět tomu, zda událost dobře proběhla a co by se dalo vylepšit pro budoucí akce.

Získejte PRO* šablonu O Produktu Zde :  Šablona

Vyzkoušejte ZDARMA šablonu Pro zaměstnance Zde :  Šablona

Vyzkoušejte ZDARMA šablonu Výzkum trhu Zde : Šablona

*ZDARMA pro uživatele Dragit PRO.


5 prvků obsahu e-mailu pro vytváření přesvědčivých průzkumných e-mailů

Obsah vašeho průzkumného e-mailu je stejně důležitý jako jeho design při tvorbě přesvědčivých průzkumných e-mailů. Správný obsah může upoutat pozornost příjemce, povzbudit ho k vyplnění průzkumu a poskytnout cennou zpětnou vazbu. V této části prozkoumáme klíčové komponenty účinného průzkumného e-mailu. Začleněním těchto prvků do vašich průzkumných e-mailů budete schopni vytvořit angažované, informativní a účinné e-maily. Jsou to následující:

 1. Úvod: Jasné a stručné úvodní slovo může nastavit tón pro zbytek průzkumného e-mailu a zajistit, aby příjemce věděl, o co se v průzkumu jedná. Úvod by měl vysvětlit účel průzkumu a co může příjemce očekávat.
 2. Vysvětlení výhod: Vysvětlete příjemci, proč je jeho zpětná vazba důležitá a jaké výhody získá tím, že průzkum vyplní. To by mohlo zahrnovat zlepšení produktů nebo služeb, zlepšení celkového zákaznického zážitku nebo pomoci při formování budoucnosti společnosti.
 3. Výzva k akci: Ujistěte se, že průzkumný e-mail obsahuje jasnou výzvu k akci (CTA), která vyzývá příjemce k vyplnění průzkumu. Stačí jednoduše "Vyplňte průzkum nyní" nebo "Sdílejte svou zpětnou vazbu".
 4. Poděkování: Po vyplnění průzkumu zahrňte do e-mailu poděkování, kterým oceníte vynaložený čas a úsilí příjemce. Můžete také poskytnout náhled výsledků nebo nabídnout něco na oplátku, jako slevu nebo exkluzivní obsah.
 5. Závěr: Závěr průzkumného e-mailu by měl shrnout účel průzkumu a ještě jednou poděkovat příjemci za jeho čas a zpětnou vazbu. Uvažujte o zahrnutí výroku, který zdůrazňuje důležitost příjemcovy zpětné vazby a dopad, který to bude mít.

Zahrnutím těchto klíčových prvků do obsahu vašich průzkumných e-mailů se můžete ujistit, že jsou vaše e-maily poutavé, informativní a praktické.

5 prvků designu e-mailu pro vytvoření účinných průzkumných e-mailů:

Design je klíčovým prvkem při tvorbě úspěšného průzkumného e-mailu. Nejenže může upoutat pozornost vaší cílové skupiny, ale také pomůže jasně a stručně sdělit účel průzkumu. S použitím designových prvků, které jsou vizuálně přitažlivé a snadno srozumitelné, můžete zlepšit šance na otevření, přečtení a zareagování na váš e-mail. Zde je pět designových prvků, na které se zaměřit při návrhu průzkumných e-mailů:

 1. Branding: Začleněním brandingu, jako je logo, barevné schéma a typografie, může pomoci posílit vaši značku a vytvořit důvěru u vašeho publika.
 2. Vizuální hierarchie: Pomocí vizuální hierarchie můžete vést oko vašeho příjemce obsahem vašeho e-mailu. Toho dosáhnete například použitím nadpisů, podnadpisů a odrážek k rozdělení textu a upozornění na vaše nejdůležitější informace.
 3. Barevné schéma: Barevné schéma vašeho e-mailu může významně ovlivnit jeho pohlednost a čitelnost. Používejte barvy, které souhlasí s náturou vaší značky a navzájem se doplňují, abyste vytvořili soudržný a oku lahodící design.
 4. Obrázky: Začlenění obrázků do vašeho průzkumného e-mailu může zvýšit jeho vizuální atraktivitu a pomoci účinněji sdělit vaši zprávu. Používejte kvalitní obrázky relevantní k tématu vašeho průzkumu, aby jste e-mail něčím obohatili.
 5. Bílá místa: Příliš mnoho textu a neuspořádanost může přehltit vašeho příjemce a snížit pravděpodobnost jejich zapojení. Použijte bílé prostory k vytvoření čistého a vizuálně atraktivního uspořádání zdůrazňujícího vaše klíčové zprávy.

5 nejlepších postupů pro nejlepší průzkumné e-maily

Navrhování a odesílání efektivních průzkumných e-mailů je pro podniky, které hledají cennou zpětnou vazbu a náhledy od své cílové skupiny, klíčové. Nicméně, s tolika e-maily odesílanými každý den, je důležité dodržovat osvědčené postupy, aby byly vaše průzkumné e-maily výrazné a získaly požadovanou odezvu. V této části se budeme věnovat 5 nejlepším postupům pro průzkumné e-maily, včetně tvorby poutavých předmětů, minimalizování obsahu e-mailu, atd.. 

Inspirujte se naší kolekcí průzkumných e-mailových šablon!

Podívejte se nyní!
App screenshot

Ať jste zkušený profesionál nebo nováček, tyto osvědčené postupy vám pomohou získat z vašich e-mailů maximum. Tady jsou:

1. Poutavý předmět e-mailu: Váš předmět e-mailu je první věc, kterou příjemci uvidí, proto je důležité, aby byl zajímavý a relevantní. S předmětem, jako například "Sdílejte své názory a vyhrajte cenu!" je mnohem pravděpodobnější, že někoho otevře váš e-mail než pokud pouze sdělí "Pozvánka na průzkum”. Další nápady na předmět jsou:

 • Podělte se o své názory a pomozte utvářet naši budoucnost
 • Chceme vás slyšet – zúčastněte se našeho průzkumu!
 • Vaše zpětná vazba může znamenat změnu – zúčastněte se našeho průzkumu ještě dnes!
 • Váš názor je důležitý – zúčastněte se našeho průzkumu a získejte slevu!
 • Pomozte nám zlepšit se – podělte se o svůj názor a vyhrajte cenu!

2. Méně je více: Lidé jsou denně zaplavováni e-maily, proto je důležité, aby váš průzkumný e-mail byl stručný a výstižný. Poskytněte jasný popis průzkumu, proč je důležitý a jak dlouho bude trvat.

3. Pobídky: Nabídnutí pobídek může pomoci zvýšit úroveň odpovědí. Ujistěte se, že pobídky jsou v e-mailu jasně komunikovány a že příjemci vědí, jak je mohou získat. Zde jsou některé pobídky, které mohou být zařazeny do průzkumných e-mailů, aby podpořili účast:

 • Sleva nebo kupon: Nabídněte slevu nebo kód kupónu pro jejich další nákup jako poděkování za účast v průzkumu.
 • Losování o ceny: Pro účastníky průzkumu uspořádejte losování o ceny s možností vyhrát cennou položku, jako je produkt, dárková karta nebo peněžní výhra.
 • Exkluzivní přístup: Dejte účastníkům průzkumu exkluzivní přístup k novým produktům, službám nebo obsahu před kýmkoli jiným.
 • Loyalty Points: Nabídka věrnostních bodů nebo odměn za vyplnění průzkumu, které lze vyměnit za produkty, služby nebo jiné výhody.
 • Personalizované doporučení: Poskytnutí personalizovaných doporučení účastníkům průzkumu na základě jejich odpovědí.
 • Dřívější přístup: Nabídka dřívějšího přístupu k novým produktům nebo službám na základě odpovědí z průzkumu.
 • Bezplatný vzorek nebo zkušební verze: Poskytnutí bezplatného vzorku nebo zkušební verze produktu nebo služby jako poděkování za vyplnění průzkumu.
 • Zlepšená uživatelská zkušenost: Použití výsledků průzkumu k zlepšení celkové uživatelské zkušenosti a poskytnutí více personalizovaných a relevantních produktů a služeb.
 • Vylepšená podpora: Použití výsledků průzkumu k vylepšení podpůrných služeb a poskytnutí zákazníkům více personalizované a užitečné podpory.
 • Bezplatná konzultace: Nabídka bezplatné konzultace nebo odborného poradenství jako poděkování za vyplnění průzkumu.

4. Zpřístupněte průzkum: Zajistěte, aby byl průzkum snadno dostupný z e-mailu. Poskytněte jasnou výzvu k akci a přímý odkaz na průzkum, na který lze snadno kliknout.

5. Následné upozornění: Pokud neobdržíte odpověď na první e-mail, zvažte poslání druhého e-mailu. Udržte ho stručný, ale připomeňte příjemci výhodu za vyplnění průzkumu a termín pro odpověď.

Shrnutí

Shrneme-li to, pokud jde o průzkumné e-maily, obsah a prvky designu hrají rozhodující roli v úspěchu vaší kampaně. Obsah vašeho e-mailu by měl být stručný, poutavý a jasně sdělovat účel průzkumu, zatímco váš návrh by měl být vizuálně přitažlivý a mělo by být jednoduché se v něm orientovat. Váš e-mail by měl zaujmout vaše publikum a namotivovat je k vyplnění průzkumu. Začlenění brandingu a personalizovaných prvků, jako je jméno příjemce nebo historie předchozích nákupů, může také výrazně pomoci vybudovat spojení s vaším publikem. Tím, že si uděláte čas na vytvoření promyšleného a vizuálně přitažlivého e-mailu, nejen zlepšíte šance na vyšší míru odezvy, ale také zlepšíte celkovou image své značky. Zkuste použít editor e-mailů Dragit a snadno vytvořit vizuálně přitažlivé a působivé průzkumné e-maily.