Honí se vim hlavou hromada otázek? Co je to newsletter e-mail? Jak vytvořit e-mail šablonu pro newsletter na míru? Jaké jsou nejlepší typy na vytvoření toho pravého e-mailingu, který přitáhne nové lidi a podpoří prodej? Vytváření toho ideálního newsletteru přímo pro vaše potřeby, není jen tak samo sebou. Dotažení těch pravých newsletter e-mail šablon, které nejen dokáží zapojovat a konvertovat, ale také budou přesně vyjadřovat to, čím vaše společnost je, to je teprve ten pravý oříšek! My vám ale velmi rádi v tomto článku poradíme, jak pojmout a připravit takové konvertující newslettery krůček po krůčku pro úplné začátečníky, až k designovým třešničkám na dortu pro newsletterové fajnšmekry, k tomu všemu můžete využít i naše Dragit newsletter e-mailové šablony!

Co je to vlastně ten newsletter?

Jak jsme již nakousli v našem předchozím článku „8 typů e-mailů kterými nakopnete své prodeje“, newsletter je pravidelně zasílaný e-mail, který informuje vaše klienty o všech nejaktuálnějších novinkách vaší firmy.

Proč chtít udělat z obyčejného newsletteru neobyčejný konvertující newsletter?

Než se do toho ponoříme, položte si následující otázky. Zasílá vaše společnost newsletter? Proč jste se rozhodli ho zasílat nebo se o jeho zasílání více dozvědět? Co od newsletteru očekáváte? Co vás napadne, když se řekne konvertující newsletter? 

I když, jak jsme si stanovili v úvodu, se newsletter může jevit jako jednoduchý a přímočarý e-mail s novinkami. To, že je jedním nejvíce využívaných marketingových nástrojů není jen náhoda! Už to vám napoví, že na tom asi bude něco víc, než jen měsíční shluk novinek zasílaných spíše jako zvyk. A jelikož my to víme, tak tu nejsme proto, abychom opravovali něco, co není rozbité ale proto, abychom vám nastínili ten drahocenný hrubý diamant newsletter e-mailů a zároveň vám ho pomohli vybrousit a doleštit do podoby neodolatelných konvertujících newsletterů! Protože, to co všichni chceme není jen obyčejný newsletter, ale konvertující newsletter, který vám vyplodí to pravé šťavnaté ovoce v podobě kliků a prodejů! 

Proto, aby váš newsletter byl tedy konvertující a dotažený, je potřeba vybudovat dobré základy v podobě konzistentního brandingu, jasného a zajímavého obsahu a vytříbeného a poutavého designu. To jsme pro vás shrnuli v těchto následujících „3 pilířích úspěšného konvertujícího newsletteru“:

  1. KDO JSTE aneb Co je to branding a jaká je jeho důležitost při vytváření newsletteru?
  2. CO CHCETE SDĚLIT aneb Jak dobře vystihnout obsah newsletteru a prodat vaši značku? 
  3. JAK TO MÁ VYPADAT aneb Jak nejlépe pojmout rozvržení a design pro nepřehlédnutelný newsletter?

1.KDO JSTE - Co je to branding a jaká je jeho důležitost při vytváření newsletteru?

Newsletter je sestaven z informací o vaší společnosti, to tedy ale znamená, že musíte vědět čím vaše společnost je. Od toho je tu „branding“. I když branding by mohla být kategorie sama o sobě, pokusíme se vám alespoň nastínit to podstatné pro newsletter níže! 

Co je to tedy „branding“? Slovo branding je odvozeno od anglického slova „brand“, tedy značka. I když by se často z definic dalo pochopit, že pod branding patří pouze vizuální identita dané společnosti (značky), není tomu tak. V dnešním světě se branding používá spíše jako to takové vytváření obrazu o tom, co vaše společnost, vaše značka, je, od jejího loga, paletu barev, způsob komunikace a volbu jazyka, přes její zaměstnance či produkty až po její klientelu. Jsou to všechny aspekty, které pomohou vašim klientům, aby si o vás vytvořili co nejjasnější obrázek a vaším cílem je aby tento obrázek by co nejvíce pozitivní. Pod branding se totiž schovává vše, čím si u klientů budujete povědomí a dobrou pověst. 

Proč je branding důležitý při vytváření konvertujících newsletterů? Dalo by se říct, že branding není jen jednou důležitou součástí, ale je tou první cihlou, pomocí které postavíte dobré základy jakéhokoliv e-mailingu. Protože, abyste si mohli získat klienty, musíte vědět kdo jste. Vytvořte si tedy správné představení své společnosti, svou komunikační personu. Stejně jako by bylo témeř nemožné prodat produkt, který jste nikdy neviděli, nevíte co dělá ani proč by ho vaši klienti mohli potřebovat, tak se musíte stavit i k brandingu své firmy. Musíte se znát abyste se mohli prodat! 

Perfektní! Už jsme si ujasnili, proč musíme mít branding na mysli při našem e-mailovém marketingu. Ale jak se do toho pustit a použít to v praxi? O uplatnění brandingu v praxi při tvoření newsletterů se dozvíte více v následujících dvou pilířích. 

2.CO CHCETE SDĚLIT - Jak dobře vystihnout obsah newsletteru a prodat vaši značku? 


Obsah newsletteru, který zaujme

Co by měl newsletter sdělit? Nejdřív je potřeba si uvědomit, proč vytváříte tento newsletter a co od tohoto newsletteru očekáváte.Zatímco některé společnosti se ve svých newsletterech mohou soustředit na své milníky a úspěchy, aby ukázaly, jak jejich značka roste a jak je úspěšná, jiné mohou dlouhodobě podporovat prodej zasíláním hodnotného obsahu a další mohou vyprávět o nejnovějších událostech a konferencích, aby podpořili pocit sounáležitosti a podpořili angažovanost klientů se značkou v reálném životě. Nejlepší tedy bude, když si vyberete tu konkrétní věc (nebo směs věcí), která vaší společnosti a klientům přináší největší hodnotu, a drželi se jí/jich.V předchozím pilíři jsme si ujasnili, že musíme vědět kdo jsme a to co nejefektivněji odprezentovat, to samé, ale očekáváme i od přístupu k newsletteru. Váš obsah mluví za vaší společnost. Začneme tedy tím, že si ujasníme co chceme sdělit a to co nejlépe vyjádříme hned při prvním dojmu a to v doručené poště! 


Předmět a předzáhlaví

Předmět emailu je to první co adresát e-mailu uvidí a je potřeba v jeho krátké délce (1-7 slov) co nejlépe vystihnout váš zajímavý newsletter a tím zajistit, že ho klient otevře.  

Níže si můžete prohlédnout studii provedenou společností Marketo o analýze míry angažovanosti při použití různě dlouhých předmětů e-mailu. Na základě dat je pro vás nejideálnější se držet co nejblíže počtu 7 slov, ale nepřekročit ho:

Pokud jde o počet znaků, studie Marketo uvádí, že kolem 41 znaků by pro vás mělo být ideálním předmětem. Ale protože na mobilu je viditelná pouze kratší verze předmětu, umístěte své nejdůležitější informace do prvních 30 znaků.

Předzáhlaví je text hned po předmětu, je to většinou 40-130 znaků. V předzáhlaví můžete uvést třeba chytlavou otázku, nebo lákavý fakt či krátké uvedení do obsahu vašeho e-mailu. Společně s předmětem rozhoduje předzáhlaví o tom, jestli si klient váš e-mail přečte nebo ne! Předmět a předzáhlaví jsou to první co klient uvidí a proto by měli být i tím prvním na to se zaměříte!

Když už jste tedy přemýšleli o brandingu a vytvořili jste si svou komunikační personu, oblast na kterou se zaměřit, a předmět a předzáhlaví už si klienty získalo, tak je potřeba si nastavit co váš newsletter, jako takový, bude obsahovat. Mějte na paměti čtyři cíle úspěšného newsletteru, je potřeba aby konvertující newsletter byl:


a) Konzistentní

Používejte jednotný předmět e-mailu a další hlavní elementy (kontakt, sociální sítě, atd.), takže klient ví, s čím může počítat. Urychlí to klientovu orientaci v obsahu a tím i jeho rychlejší nalezení toho, co ho zajímá a zjednoduší mu to kliknutí a nákup! 

Nezapomínejte na branding, udržujte i konstantu v tom, kdo jste a jak se prezentujete, klienti mají sice rádi věci nové, lákavé a zajímavé avšak milují pohodlí a konstanty, které se nemění, jim podtrhnou pocit pohodlí a toho, že se na vás mohou spolehnout.


b) Cílený

Segmentujte své publikum, abyste měli co nejpřehlednější skupiny klientů. Poté zvolte obsah pro každou specifickou skupinu, na základě jejich zájmů a angažovanosti. To vám pomůže, aby jste mohli vytvářet e-maily a e-mailové šablony pro newsletter, které jsou co nejvíce specifické pro danou skupinu a tím mají také největší pravděpodobnost jí zaujmout! 


C) Zajímavý

Výrazná hlavička, zajímavý slogan, chytlavé titulky! 

Není potřeba hromada květnatých vět. Čas jsou peníze a každá sekunda se počítá, pomozte klientům aby vše odsýpalo, nenuďte je a máte z půlky vyhráno! Jděte přímo k věci, ale dejte všemu strukturu. Zaujměte je třeba články, které shrnují vaše úspěchy („Dosáhli jsme nového milníku v oblasti udržitelnosti!“), či je navnaďte zajímavými akcemi („Přijďte se podívat na naší první módní přehlídku na Vltavě!“).


D) Užitečný

Využijte čas, který máte se svými klienty na maximum, a sdílejte s nimi skutečně užitečné a cenné informace.

Zakončete každou část newsletteru přímou výzvou k akci, dalším krokem, který chcete, aby vaši odběratelé učinili. Pomozte jim se zapojit do události o které píšete, nebo zjistit více o vašich přínosech pro společnost či, a to asi hlavně, je podpořte ke koupi!

Dejte klientům možnost mít po ruce užitečné informace a elementy, které jim usnadní práci. Zaměřte se na kontakt a odkazy na sociální sítě, kde se mohou klienti dozvědět zajímavé informace nebo vás kontaktovat kdykoliv bude potřeba.


Načasování newsletteru

Správné načasování je polovina úspěchu! No možná, ne polovina, ale rozhodně je to dost podstatný aspekt, který napomůže tomu, aby se váš newsletter dostal co nejvíce klientům do ruky a do povědomí! 

Co jsou takové všeobecné rady, které je dobré mít na paměti? Posílejte newsletter e-maily spíše ve dne, než v noci (Je lepší je posílat, v době, kdy lidé nespí, že?). Posílejte newsletter e-maily v jiných dnech než v pondělí a o víkendu, v pondělí proto, že je to, jak víme, naprostý blázinec a o víkendech proto, že lidé si chtějí odpočinout a často se na e-mail ani nepodívají. Kdy je tedy nejlepší den? Úterý, středa a čtvrtek, uprostřed týdne mají lidé na takovéto věci nejvíce času, a v pátek už se těšíme na víkend! 

Pokud se ptáte: „Můžu zaslat newsletter jindy než mi tu doporučujete? Udělám tím chybu?“. Odpověď je, ano a ne. Samozřejmě takovéto přehledy se vždy hodí, ale jako u všeho ostatního, je potřeba si uvědomit svou klientelu a své cílové skupiny a dělat si své vlastní poznámky. Co fungovalo pro společnosti před vámi, může ve vašem případě být naprostým opakem!

Vytvářejte konvertující e-mailové šablony newsletterů s Dragitem!

Registrace zcela zdarma 
App screenshot


3.JAK TO MÁ VYPADAT - Jak nejlépe pojmout rozvržení a design pro nepřehlédnutelný newsletter?


Rozvržení newsletteru

Jak začít při designování newsletteru? Je potřeba si uvědomit jaké chceme rozvržení. Existuje mnoho typů rozvržení a jeho reaktivita/přizpůsobitelnost, od čistě statického, kdy je vše nastavovalo v jedné velikosti která se nijak neuzpůsobuje až po, což je dnes skoro považováno na normu, responzivní, kdy je rozvržení nastaveno tak, že se uzpůsobí různým rozlišením na různých zařízeních od stolního počítače až po mobilní telefon. Věděli jste, že návštěva amerických webových stránek v roce 2020 se skládala z 61% procent mobilních telefonů a návštěva globálních až z 68%! (source: perficient.com) Toto je jen dalším důkazem, že responzivita se zacílením na mobilní zařízení je tím správným krokem! 

Pokud používáte Dragit e-mail editor, systém za vás zajistí, že vaše e-mailové šablony plně reagují nejen na mobil, ale i na tablet. Před exportem e-mailů můžete dokonce použít rychlý náhled, kde zjistíte, jak se bude e-mail zobrazovat na různých zařízeních!

Vyzkoušejte Discover the World - Newsletter Šablonu ZDARMA .


Barevná schémata

Barvy tvoří, pro většinu z nás, jeden z nejzákladnějších aspektů vnímání světa, tudíž se rozumí, i toho světa digitálního. Barva nám dokáže navodit určité emoce, zvýraznit danou část/tlačítko, či zjednodušit orientaci. Určitě jste přemýšleli, jak pojmout vaše barvy už během brandingu a s tím i vytváření i všech ostatních designových částí vaší společnosti. Stejně tak jako např. u vašeho webu, by váš emailing měl být v to

I pokud teprve úplně začínáte a to i v oblasti brandingu, nebo jen hledáte nové nápady či nevíte jak barvy vůbec pojmout. Je tu pro vás celý internet na dlani! Stačí se jen porozhlédnout pro barevné teorii a naučit se, jak používat barevná schémata, která si komplimentují, ať už je do díky využití jedné barvy v mnoha tónech (monochromatické schéma), vybírání sousedících barev na barevném kruhu (analogické schéma) či využívání protilehlých barev (komplementární schéma). Jako vynikající zdroj, který v Dragitu rádi používáme k výběru úžasných barevných kombinací, vám doporučujeme tento bezplatný generátor palet barev od ColorSpace.

Pro inspiraci se podívejte na šablonu PRO, kterou jsme vytvořili pomocí Dragit a Color palety níže.

Získejte PRO Fashion - Newsletter šablonu ZDE. ZDARMA pro uživatele Dragit Pro.

!TIPY A TRIKY!: Je velmi důležité, aby si designéři vybírali barvy které k sobě ladí, ale nesmíme zapomenout, že ještě důležitější je vybírat si barvy, které jsou dobře čitelné a napomáhají přehlednosti, nikoliv naopak! Proto když designujete, nezapomínejte, podstatou je aby váš newsletter byl přehledný a čitelný, vše ostatní je až druhořadé! Takže žádný bílý text na jemně žlutém pozadí!


Záhlaví newsletteru

Prvním prvkem, který vložíte do svého newsletteru, bude záhlaví. Záhlaví newsletteru zpravidla obsahuje především logo společnosti, také může obsahovat menu, datum a slogan. Záhlaví se nachází úplně nahoře.


Tělo newsletteru 

Úvodní blok Newsletteru je prvním blokem z těla e-mailu, který do e-mailu vložíte. Tento blok obvykle obsahuje uvítací text nebo hlavní sdělení vaší společnosti čtenáři, následuje tlačítko „výzva-k-akci“ a designový element (fotka nebo vektorový obrázek). Tento blok je vaším prvním dojmem z e-mailu, a proto musí být vždy dobře promyšlený a pečlivě navržený. Ve zprávě, kterou posíláte, buďte jasní a struční. A určitě nezapomeňte na branding! Tento blok určuje, zda bude čtenář pokračovat ve čtení vašeho newsletteru nebo ne. Níže můžete vidět některé příklady úvodních bloků:

A takto vypadají jako součásti šablon:


Můžete si je sami vyzkoušet!

  1. "Try Green" je nová šablona newsletteru zdarma ZDE.
  2. Získejte "PRO Fashion" - PRO Newsletter šablonu ZDE. ZDARMA pro uživatele Dragit Pro.
  3. Vyzkoušejte šablonu newsletteru "IT" zdarma ZDE.

Hlavní obsah newsletteru by měly být jasně oddělené sekce s články, událostmi, zajímavostmi, atd. V našich Dragit šablonách můžete vytvořit nespočet sekcí s možností každou sekci rozdělit až na 4 bloky, u nás se vaší tvořivosti meze nekladou! Neváhejte a vrhněte se do toho, nezapomínejte na ty nejžhavější novinky a těm dejte největší prostor! (Např. “Otevřeli jsme náš první showroom a to přímo v PRAZE!”).

Newsletter by se měl skládat z vizuálně poutavých aspektů, jako tematických obrázků k danému článku, či titulků které jsou velikostně, barevně či jinak výrazně odlišeny od běžného textu a tudíž jsou nedesignovány tak, aby zaujali a pomohli se čtenáři příjemně pohybovat po obsahu newsletteru.

V newsletteru ale nesmíme zapomenout také zapojit aspekty, které vyzívají k akci! Jsme rádi, že klient náš newsletter otevřel, ještě radši že se na něj podíval či ho přečetl, ale nejvíc rádi jsme, když klienta z newsletter e-mailu dostaneme k nám, ať už nám to pomůže posílit náš vztah (klient se dozví víc o společnosti, např. jejích charitativních a ekologických milnících, a má možnost mu tak více přirůst k srdci) nebo nám pomůže uskutečnit ten kýžený obchod! 


Co v newsletteru nezapomenout

Je potřeba nezapomenout, že jsou body, které bychom měli zahrnout do každého newsletteru (a nejen do něj) a to jsou body, které nám pomohou budovat důvěru:

Historie společnosti. Klient si zas a znova připomene (nebo se konečně dozví) více o historii firmy, protože je tomu tak, že lidé si dlouhé historie velice váží a o to budou víc dané společnosti důvěřovat.

Testimoniály klientů. Klient bude potěšen testimoniály, tedy zpětnou vazbou od ostatních klientů, kteří jsou s vašimi produkty/službami spokojeni. 

Sociální sítě. Klienta také zaujmou živé a osobně-působící sociální sítě, které mu pomohou pochopit více o tom, čím vaše společnost je. Přeměna vašich zákazníků na sledující také zlepší vaši image a zvýší důvěryhodnost na sociálních sítích.


Shrnutí

Newsletter e-maily jsou přímočaré a efektivní a jsou jedním z nejlepších nástrojů pro e-mailové kampaně. Pomohou vám nejen budovat vaši značku a povědomí o ní, ale vytvářet si se svého publika dlouhodobé, oddané a informované klienty. Proto doufáme, že si odnesete naše hlavní 3 pilíře konvertujícího newsletteru. 

Primárně musíte vědět kdo jste, zaměřit se na branding a to jak z pohledu nehmatatelných aspektů jako je osobnost a názory, které chcete ve svém newsletteru prezentovat, tak těch hmatatelných jako je třeba vaše logo a barevné schéma od kterého se chcete v designování odrazit. Poté si musíte uvědomit proč newsletter zasíláte, co se jím snažíte sdělit (zajímavosti, události, atd.) a jak se to snažíte sdělit (přímočaře, úderně, atd.) . A neposledně, jak má newsletter vypadat, tedy vše od barvy hlavičky až po velikost sociálních ikon v zápatí. 

Ve světě navrhování e-mailových šablon je občas těžké se orientovat, ale vy i my víme, že je pro některé z vás mnohem jednodušší začínat s nějakým základem který funguje, a udělat si z něj svůj vlastní, než začínat úplně od píky. Proto jsme vám připravili nespočet různorodých e-mailových šablon zdarma, nejen pro newslettery, které si můžete vyzkoušet ZDE. Ale jelikož víme, že tu máme i nějaké designové fajnšmekry, tak pro ty tu máme na závěr už jen jednu otázku…..